Annonsering eller gravferd i stillhet?

Pårørende står selv fritt til å velge om de ønsker å annonsere gravferden eller om de ønsker å ha den i stillhet. En annonsert dødsannonse benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang, samt gjøre kjent for tid og sted for gravferden. Noen velger å holde den i stillhet med kun de aller nærmeste rundt, og da vil en annonse bli publisert de første dagene etter at seremonien har funnet sted. De aller fleste ønsker å annonsere gravferden på forhånd og lar de som ønsker få delta i gravferden. Erfaring viser at deltakelse fra personer utenfor den nærmeste krets, kan hjelpe de etterlatte med å bearbeide sorgen. Samtidig som at andre kan ha et behov for å vise sin deltakelse og ønsker å vise den avdøde sin siste ære.

 

Dersom man ønsker å annonsere gravferden bør dødsannonsen innrykkes så snart tid og sted for gravferden er bestemt slik at dette gjøres kjent for de ønskelige deltakende. Vi er behjelpelig i utformingen av annonsen og dets innhold. En annonse kan settes inn i én eller flere aviser, både på trykk og nettavis. I tillegg vil den bli synlig på avdødes eventuelle minneside.

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk
med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden.
Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.
Lars Erik Røsten
Takk for all hjelp og bistand ved vår fars begravelse og minnesamvær. Ble et minnerikt, veldig flott og verdig avskjed, i en tung stund. Alt levert punktlig, profesjonelt slik vi planla avtalte.
Berit Bergersen
Kjære Tore. Jeg blir helt målløs. Dette var så vakkert, og det gjorde så godt å se. Begravelsen var så vakker, dette kan du. Du har fått mye ros for den pene begravelsesbilen din. Så jeg må takke deg for all hjelp og vennlighet, det mener jeg av hele mitt hjerte. Dette har betydd mye. Vennlig hilsen Berit Bergersen.
Arne Harald Tuhaug og Petter Ski Tuhaug m/ familie
Takk for at dere var med og gjorde avskjeden til vår Mor så fin og minneverdig som den ble. Vi er veldig takknemlige for det. Mvh Familien.
Frode Kristiansen
Takk for proff hjelp ved mamma sin bortgang. Dyktige og flinke er dere i Nittedal begravelsesbyrå
Mona c. Brevig Iversen.
Hjertelig takk for all hjelp og bistand i forb. med mors begravelse. Det ble en fin ramme rundt det hele, pent pyntet i kirken og nydelig solosang med Roald Harr som var helt fantastisk, takk for at dere ordnet det. Mor var jo så glad i dem, sett konserter som var en opplevelse for henne. Vi fikk mye tilbakemeldinger om hvor fint dette var, dette var helt i mors ånd. Vi fikk et fint og verdig farvel. På vegne av oss pårørende, tusen takkMvh. Mona c. Brevig Iversen.