Annonsering eller gravferd i stillhet?

Pårørende står selv fritt til å velge om de ønsker å annonsere gravferden eller om de ønsker å ha den i stillhet. En annonsert dødsannonse benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang, samt gjøre kjent for tid og sted for gravferden. Noen velger å holde den i stillhet med kun de aller nærmeste rundt, og da vil en annonse bli publisert de første dagene etter at seremonien har funnet sted. De aller fleste ønsker å annonsere gravferden på forhånd og lar de som ønsker få delta i gravferden. Erfaring viser at deltakelse fra personer utenfor den nærmeste krets, kan hjelpe de etterlatte med å bearbeide sorgen. Samtidig som at andre kan ha et behov for å vise sin deltakelse og ønsker å vise den avdøde sin siste ære.

 

Dersom man ønsker å annonsere gravferden bør dødsannonsen innrykkes så snart tid og sted for gravferden er bestemt slik at dette gjøres kjent for de ønskelige deltakende. Vi er behjelpelig i utformingen av annonsen og dets innhold. En annonse kan settes inn i én eller flere aviser, både på trykk og nettavis. I tillegg vil den bli synlig på avdødes eventuelle minneside.

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk
med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden.
Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.

Kundereferanser

Frode Kristiansen
Takk for proff hjelp ved mamma sin bortgang. Dyktige og flinke er dere i Nittedal begravelsesbyrå
Mona c. Brevig Iversen.
Hjertelig takk for all hjelp og bistand i forb. med mors begravelse. Det ble en fin ramme rundt det hele, pent pyntet i kirken og nydelig solosang med Roald Harr som var helt fantastisk, takk for at dere ordnet det. Mor var jo så glad i dem, sett konserter som var en opplevelse for henne. Vi fikk mye tilbakemeldinger om hvor fint dette var, dette var helt i mors ånd. Vi fikk et fint og verdig farvel. På vegne av oss pårørende, tusen takkMvh. Mona c. Brevig Iversen.
Halvorsen
I forbindelse med min kone og vår mamma Reidun Halvorsens bortgang ønsker vi å takke for den utrolige servicen, støtten og hjelpsomheten dere viste. Dere stilte opp til samtale samme dag vi ringte og ordnet alt det praktiske. Tusen takk til Torill for fin tale. Bisettelsen ble akkurat slik Reidun/mamma ønsket og var en verdig og høytidelig avslutning.
Annette, Lene og Robert m/familie
Kjære Team Tore, takk for all god støtte og hjelp med pappa sin begravelse. Det ble et vakkert og verdig farvel. Føles utrolig godt å ha et så rutinert og ikke minst profesjonelt begravelsesbyrå i slike tunge stunder.
Trude Josefsen
Hei !Tusen takk for god service og flott arrangement i forbindelse med min fars bortgang.Kirken var nydelig pyntet og med supre musikere som spilte og sang så flott.Bisettelsen ble akkurat så fin og personlig som jeg hadde ønsket og vi merket ikke at vi var få personer til stede i kirken.Barnebarna nevnte også at dette ble mye finere enn de hadde håpet på.Jeg tror pappa hadde satt pris på arrangementet rundt bisettelsen om han kunne vært der. Vennlig hilsen Trude