Seremoni

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den Norske Kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Vi i Nittedal Begravelsesbyrå er behjelpelig med å informere om de ulike formene og mulighetene med seremonien.

Det er mange hensyn å ta stilling til ved et dødsfall, og seremoniform er et av dem:


Kirkelig gravferdsseremoni

Den kirkelige gravferdsseremonien følger den kirkelige liturgien. Kirkelige seremonier åpner likt ved begravelse og bisettelse:

Inngangsmusikk / meditasjonsspill (valgfritt, ca. 15 minutter før seremonistart)
 • Klokkeringing
 • Evt musikk / soloinnslag
 • 1. Salme
 • Minneord / personlig omtale
 • Sløyfelesning
 • Evt musikk / soloinnslag
 • Skriftlesning
 • 2. Salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. Salme
 • (Jordpåkastelse ved kremasjon)
 • Evt musikk / soloinnslag
 • Utbæring (gravsted eller til bil)
 • (Salme og jordpåkastelse ved grav)

Ved begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Der vil det være salme ved graven, påfølgende jordpåkastelse, senking av kisten og avsluttende salme.
Ved bisettelse følger jordpåkastelse, salme og musikk/ soloinnslag inne i kirken før kisten bæres ut. Kisten følges så ut til ventende bårebil. Den norske kirkes ritual håndheves av presten som forretter.


Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske. Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Begravelsesbyrået vil være behjelpelig med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et mer personlig preg.

Vår egen Torill Kleiven fra Hakadal er vår livsynsåpne gravferdstaler.


Human-Etisk seremoni

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund. Den humanistiske seremonien du ser under er kun et eksempel på hvordan en slik seremoni kan utføres. Vi er behjelpelig med råd og veiledning, snakk derfor med oss om alternativer.
 • Inngangsmusikk, mens salen fylles av de deltakende
 • Klokkeringing (hvis mulig på stedet, 7-8 slag) for å markere seremoniens start
 • Instrumental musikk
 • Diktlesning
 • Sang (allsang eller solo / kor)
 • Minnetale (samt at taler leser hilsninger på blomstersløyfene hvis dette er avtalt med familien)
 • Instrumental musikk eller sang
 • Blomsterpålegging og personlige minneord fra familie / venner ect.
 • Instrumental musikk eller sang
 • Senking av kisten (valgfritt), alle reiser seg
 • Instrumental musikk
 • Håndhilsing


Hva er forskjellen på begravelse og bisettelse?

I allminnelig språkbruk hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bistellese. Vi bruker ordet begravelse om seremonier hvor det foretas en jord-begravelse. Seremonien avsluttes ved at vi følger avdøde til graven og senker kisten i jorden. Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon og nedsettelse av urne i grav. Seremonien avsluttes vanligvis med at avdøde følges ut i bil som direkte frakter avdøde til krematorium.


Hvem tar besluttningen om begravelse eller bisettelse?

Som regel er det den nærmeste familien som tar valget. Når et eldre menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfatning. Det gjør beslutningen enklere. Mange informerer eller skriver ned sine egne ønsker. Undersøk om dette foreligger i bankboks, safe, hos begravelsesbyrået eller lignende. Hvis en slik erklæring ikke foreligger, er det avdødes nærmeste etterlatte over 18 år som har rett til å besørge gravferden i følgende rekkefølge: ektefelle, samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk
med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden.
Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.
Lars Erik Røsten
Takk for all hjelp og bistand ved vår fars begravelse og minnesamvær. Ble et minnerikt, veldig flott og verdig avskjed, i en tung stund. Alt levert punktlig, profesjonelt slik vi planla avtalte.
Berit Bergersen
Kjære Tore. Jeg blir helt målløs. Dette var så vakkert, og det gjorde så godt å se. Begravelsen var så vakker, dette kan du. Du har fått mye ros for den pene begravelsesbilen din. Så jeg må takke deg for all hjelp og vennlighet, det mener jeg av hele mitt hjerte. Dette har betydd mye. Vennlig hilsen Berit Bergersen.
Arne Harald Tuhaug og Petter Ski Tuhaug m/ familie
Takk for at dere var med og gjorde avskjeden til vår Mor så fin og minneverdig som den ble. Vi er veldig takknemlige for det. Mvh Familien.
Frode Kristiansen
Takk for proff hjelp ved mamma sin bortgang. Dyktige og flinke er dere i Nittedal begravelsesbyrå
Mona c. Brevig Iversen.
Hjertelig takk for all hjelp og bistand i forb. med mors begravelse. Det ble en fin ramme rundt det hele, pent pyntet i kirken og nydelig solosang med Roald Harr som var helt fantastisk, takk for at dere ordnet det. Mor var jo så glad i dem, sett konserter som var en opplevelse for henne. Vi fikk mye tilbakemeldinger om hvor fint dette var, dette var helt i mors ånd. Vi fikk et fint og verdig farvel. På vegne av oss pårørende, tusen takkMvh. Mona c. Brevig Iversen.