Seremoni

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den Norske Kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Vi i Nittedal Begravelsesbyrå er behjelpelig med å informere om de ulike formene og mulighetene med seremonien.

Det er mange hensyn å ta stilling til ved et dødsfall, og seremoniform er et av dem:


Kirkelig gravferdsseremoni

Den kirkelige gravferdsseremonien følger den kirkelige liturgien. Kirkelige seremonier åpner likt ved begravelse og bisettelse:

Inngangsmusikk / meditasjonsspill (valgfritt, ca. 15 minutter før seremonistart)
 • Klokkeringing
 • Musikk / soloinnslag
 • 1. Salme
 • Minneord / personlig omtale
 • Sløyfelesning
 • Evt musikk / soloinnslag
 • Skriftlesning
 • 2. Salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. Salme
 • (Jordpåkastelse ved kremasjon)
 • Evt musikk / soloinnslag
 • Utbæring (gravsted eller til bil)
 • (Salme ved grav)

Ved begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Salme ved graven, påfølgende jordpåkastelse, senking av kisten og avsluttende salme. Ved bisettelse følger jordpåkastelse, salme og musikk/ soloinnslag. Kisten følges så ut til ventende bårebil. Den norske kirkes ritual håndheves av presten som forretter.


Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske. Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Gravferdsbyrået vil være behjelpelig med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et mer personlig preg.

Vår egen Torill Kleiven fra Hakadal er vår livsynsåpne gravferdstaler.


Human-Etisk seremoni

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund. Den humanistiske seremonien du ser under er kun et eksempel på en humanistisk seremoni. Vi er behjelpelig med råd og veiledning, snakk derfor med oss om alternativer.
 • Inngangsmusikk, mens salen fylles av de deltakende
 • Klokkeringing (hvis mulig på stedet, 7-8 slag) for å markere seremoniens start
 • Instrumental musikk
 • Diktlesning
 • Sang (allsang eller solo / kor)
 • Minnetale (samt at taler leser hilsninger på blomstersløyfene hvis dette er avtalt med familien)
 • Instrumental musikk eller sang
 • Blomsterpålegging og personlige minneord fra familie / venner ect.
 • Instrumental musikk eller sang
 • Senking av kisten (valgfritt), alle reiser seg
 • Instrumental musikk
 • Håndhilsing


Hva er forskjellen på begravelse og bisettelse?

I allminnelig språkbruk hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bistellese. Vi bruker ordet begravelse om seremonier hvor det foretas en jord-begravelse. Seremonien avsluttes ved at vi følger avdøde til graven og senker kisten i jorden. Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon og nedsettelse av urne i grav. Seremonien avsluttes vanligvis med at avdøde følges ut i bil som direkte frakter avdøde til krematorium.


Hvem tar besluttningen om begravelse eller bisettelse?

Som regel er det den nærmeste familien som tar valget. Når et eldre menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfatning. Det gjør beslutningen enklere. Noen skriver også ned sine egne ønsker. Undersøk om dette foreligger i bankboks, safe, hos begravelsesbyrået eller lignende. Hvis en slik erklæring ikke foreligger, er det avdødes nærmeste etterlatte over 18 år som har rett til å besørge gravferden i følgende rekkefølge: ektefelle, samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden. Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.

Kundereferanser

Nina og Øyvind Berg
Tusen takk for all verdifull hjelp og støtte ifm. vår mors bisettelse. Takk for at dere kom med gode forslag og bidro til at mor fikk den personlige og minnerike avskjeden hun fortjente. Vi har satt stor pris på deres omtanke, tilstedeværelse og servicenivå. Vi var også særdeles godt fornøyd med stedet (Eckbo) dere anbefalte til minnesamvær.
Renate Johansen
Kjære Tore og dine medhjelpere!Jeg må rette en stor takk til deg først for all god hjelp og støtte da min kjære mann, Tom Rune Olsen gikk bort 20.september 2019.Da jeg ringte deg om dødsfallet,var det en varme og støtte som svarte telefonen som jeg ikke har sett maken til. Det var første gang jeg selv måtte gjøre dette og det var så godt å ha deg i nærheten uansett hva det må være. Du tok i mot meg og min mor med åpne armer og gav oss en god klem. Bisettelsen var 2.oktober 2019 og dere hadde gjort det så fint i kirken og støtten jeg fikk under og etter sermonien var ubeskrivelig. Vil også rette en stor takk til Torill som gav meg så god støtte og varme etter Tore hadde kjørt avgårde med min kjære mann. Tusen hjertelig takk til dere!
Ivar og May-Liss
Kjære Tore! Tusen takk for utrolig flott støtte, hjelp og proff oppfølging med bådetante Ruth og onkel Bjarne sin bortgang. Vi er utrolig takknemlige! Varme hilsener fra Ivar og May-Liss.
Bjørn Hvidsten
Topp service på alle måter. Veldig behjelpelige på alle måter fra a_å. Tusen takk for god service hele veien til Tore og de andre som er med på jobben de utfører på en glimrende måte. Hilsen Bjørn og Rune Hvidsten
Erik Stubbom
Takk for proff hjelp ifm. Steinar Kjuul sin bortgang som jeg plutselig kom opp i og måtte ordne med begravelse m.m. Etter å ha kontaktet Nittedal Begravelsebyrå som var en selvfølge for meg, ordnet de alt fra bortkjøring, annonsering og alt annet som følger med og til slutt bisettelsen på Alfaset hvor byrå møtte med Werner og Tore, kunne IKKE vært gjort bedre. De er de rette personer til slikt, som de forøvrig er over alt. For meg ble dette en lett jobb takket være de. Anbefales på det sterkeste til alle som trenger hjelp til begravelser. HJERTELIG TAKK Nittedal Begravelsebyrå.