Gravsted

Mange synes det er naturlig og godt å ha en grav å gå til. Dersom det ikke allerede finnes en eksisterende familiegrav som kan benyttes, må man få en ny grav på den kirkegården avdøde soknet til. Alle i Norge har rett til fri gravplass i sin hjemkommune, såfremt det gjelder en enkelt grav. En frigrav er fri for avgift i 20 år (jfr. gravferdsloven §§ 6 og 19). Ved gravlegging av askeurne i en kistegrav i dette tidsrom, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging. Det er selvsagt muligheter for avdøde å bli gravlagt i annen kommune enn bostedskommune. Men som regel er dette avgiftsbelagt. 


Andre muligheter for gravsted

Det finnes ulike muligheter for gravsted.  Dette gjelder riktig nok når man velger kremasjon.

Minnelund
Mange gravlunder har det vi kaller en minnelund. Minnelund er en type fellesgrav på et bestemt område på gravlunden. Dette kan være et godt alternativ for de som ikke ønsker arbeidet med stell og vedlikehold av en personlig gravplass. På en minnelund vil gravens plassering ikke bli kjent for pårørende, og de vil ikke kunne være tilstede ved urnenedsettelse. Pårørende vil få beskjed når urnen er satt ned. Det finnes både anonyme og navnet minnelund. På en anonym minnelund vil det ikke være noen mulighet for pårørende å sette opp noen form for markering på graven. På en navnet minnelund derimot, vil det være mulig å føre opp avdødes navn på en navneplate.

Askespredning

Ved kremasjon er det åpnet opp for askespredning. Det at asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men er fortsatt forholdsvis restriktivt her til lands med tanke på hvor dette kan utføres. Dette gjelder blant annet avstand til bebyggelse. og det skal søkes til fylkesmannen om gjennomførelse. Askespredningen kan gjennomføres i havet, eller i skog og mark, men all asken skal spres på samme sted. Søknad om askespredning skal sendes til fylkesmannen i det fylket askespredning er ønsket.
(Link til skjema Søknad om askespredning)

Minnediamant

Vi tilbyr også å sende asken til Algordanza i Sveits for å lage en til flere minnediamanter. Ved å utvinne karbonet fra asken og å simulere det naturlige miljøet som en vanlig diamant utvikles i, med et høyt trykk og rett temperatur, vil det være mulig å skape en til flere diamanter. Prosessen tar omtrent et halvt års tid. Det er med andre ord samme prosess som skjer i naturen, bare over en kortere tidsperiode

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden. Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.

Kundereferanser

Nina og Øyvind Berg
Tusen takk for all verdifull hjelp og støtte ifm. vår mors bisettelse. Takk for at dere kom med gode forslag og bidro til at mor fikk den personlige og minnerike avskjeden hun fortjente. Vi har satt stor pris på deres omtanke, tilstedeværelse og servicenivå. Vi var også særdeles godt fornøyd med stedet (Eckbo) dere anbefalte til minnesamvær.
Renate Johansen
Kjære Tore og dine medhjelpere!Jeg må rette en stor takk til deg først for all god hjelp og støtte da min kjære mann, Tom Rune Olsen gikk bort 20.september 2019.Da jeg ringte deg om dødsfallet,var det en varme og støtte som svarte telefonen som jeg ikke har sett maken til. Det var første gang jeg selv måtte gjøre dette og det var så godt å ha deg i nærheten uansett hva det må være. Du tok i mot meg og min mor med åpne armer og gav oss en god klem. Bisettelsen var 2.oktober 2019 og dere hadde gjort det så fint i kirken og støtten jeg fikk under og etter sermonien var ubeskrivelig. Vil også rette en stor takk til Torill som gav meg så god støtte og varme etter Tore hadde kjørt avgårde med min kjære mann. Tusen hjertelig takk til dere!
Ivar og May-Liss
Kjære Tore! Tusen takk for utrolig flott støtte, hjelp og proff oppfølging med bådetante Ruth og onkel Bjarne sin bortgang. Vi er utrolig takknemlige! Varme hilsener fra Ivar og May-Liss.
Bjørn Hvidsten
Topp service på alle måter. Veldig behjelpelige på alle måter fra a_å. Tusen takk for god service hele veien til Tore og de andre som er med på jobben de utfører på en glimrende måte. Hilsen Bjørn og Rune Hvidsten
Erik Stubbom
Takk for proff hjelp ifm. Steinar Kjuul sin bortgang som jeg plutselig kom opp i og måtte ordne med begravelse m.m. Etter å ha kontaktet Nittedal Begravelsebyrå som var en selvfølge for meg, ordnet de alt fra bortkjøring, annonsering og alt annet som følger med og til slutt bisettelsen på Alfaset hvor byrå møtte med Werner og Tore, kunne IKKE vært gjort bedre. De er de rette personer til slikt, som de forøvrig er over alt. For meg ble dette en lett jobb takket være de. Anbefales på det sterkeste til alle som trenger hjelp til begravelser. HJERTELIG TAKK Nittedal Begravelsebyrå.