Gravsted

Mange synes det er naturlig og godt å ha en grav å gå til. Dersom det ikke allerede finnes en eksisterende familiegrav som kan benyttes, må man få en ny grav på den kirkegården avdøde soknet til. Alle i Norge har rett til fri gravplass i sin hjemkommune, såfremt det gjelder en enkelt grav. En frigrav er fri for avgift i 20 år (jfr. gravferdsloven §§ 6 og 19). Ved gravlegging av askeurne i en kistegrav i dette tidsrom, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging. Det er selvsagt muligheter for avdøde å bli gravlagt i annen kommune enn bostedskommune. Men som regel er dette avgiftsbelagt. 


Andre muligheter for gravsted

Det finnes ulike muligheter for gravsted.  Dette gjelder riktig nok når man velger kremasjon.

Minnelund
Mange gravlunder har det vi kaller en minnelund. Minnelund er en type fellesgrav på et bestemt område på gravlunden. Dette kan være et godt alternativ for de som ikke ønsker arbeidet med stell og vedlikehold av en personlig gravplass. På en minnelund vil gravens plassering ikke bli kjent for pårørende, og de vil ikke kunne være tilstede ved urnenedsettelse. Pårørende vil få beskjed når urnen er satt ned. Det finnes både anonyme og navnet minnelund. På en anonym minnelund vil det ikke være noen mulighet for pårørende å sette opp noen form for markering på graven. På en navnet minnelund derimot, vil det være mulig å føre opp avdødes navn på en navneplate.

Askespredning

Ved kremasjon er det åpnet opp for askespredning. Det at asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men er fortsatt forholdsvis restriktivt her til lands med tanke på hvor dette kan utføres. Dette gjelder blant annet avstand til bebyggelse. og det skal søkes til fylkesmannen om gjennomførelse. Askespredningen kan gjennomføres i havet, eller i skog og mark, men all asken skal spres på samme sted. Søknad om askespredning skal sendes til fylkesmannen i det fylket askespredning er ønsket.
(Link til skjema Søknad om askespredning)

Minnediamant

Vi tilbyr også å sende asken til Algordanza i Sveits for å lage en til flere minnediamanter. Ved å utvinne karbonet fra asken og å simulere det naturlige miljøet som en vanlig diamant utvikles i, med et høyt trykk og rett temperatur, vil det være mulig å skape en til flere diamanter. Prosessen tar omtrent et halvt års tid. Det er med andre ord samme prosess som skjer i naturen, bare over en kortere tidsperiode

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk
med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden.
Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.
Lars Erik Røsten
Takk for all hjelp og bistand ved vår fars begravelse og minnesamvær. Ble et minnerikt, veldig flott og verdig avskjed, i en tung stund. Alt levert punktlig, profesjonelt slik vi planla avtalte.
Berit Bergersen
Kjære Tore. Jeg blir helt målløs. Dette var så vakkert, og det gjorde så godt å se. Begravelsen var så vakker, dette kan du. Du har fått mye ros for den pene begravelsesbilen din. Så jeg må takke deg for all hjelp og vennlighet, det mener jeg av hele mitt hjerte. Dette har betydd mye. Vennlig hilsen Berit Bergersen.
Arne Harald Tuhaug og Petter Ski Tuhaug m/ familie
Takk for at dere var med og gjorde avskjeden til vår Mor så fin og minneverdig som den ble. Vi er veldig takknemlige for det. Mvh Familien.
Frode Kristiansen
Takk for proff hjelp ved mamma sin bortgang. Dyktige og flinke er dere i Nittedal begravelsesbyrå
Mona c. Brevig Iversen.
Hjertelig takk for all hjelp og bistand i forb. med mors begravelse. Det ble en fin ramme rundt det hele, pent pyntet i kirken og nydelig solosang med Roald Harr som var helt fantastisk, takk for at dere ordnet det. Mor var jo så glad i dem, sett konserter som var en opplevelse for henne. Vi fikk mye tilbakemeldinger om hvor fint dette var, dette var helt i mors ånd. Vi fikk et fint og verdig farvel. På vegne av oss pårørende, tusen takkMvh. Mona c. Brevig Iversen.