Koronatiltak ved seremoni

Vi ønsker å tilrettelegge for den enkeltes behov og personlige ønsker for å skape en personlig, verdig og respektfull avskjed. Vi lever i en annerledes tid og koronapandemien setter sitt preg også på gjennomførelsen av gravferd. Under finner du informasjon om hvordan restriksjonene preger gjennomførelsen.


ANTALL DELTAKERE
Begravelser og bisettelser er som mye annet fortsatt preget og begrenset av koronapandemiens pålagte restriksjoner. Hovedregelen tilsier at det skal være mulig med 1 meters avstand mellom besøkende, og at det maksimalt kan være 200 besøkende. De fra samme husstand kan naturligvis sitte tettere, og medvirkende regnes ikke med i antallet. Per dags dato er antallsbegrensningen satt ned til 50 deltakere i begravelser / bisettelser!
Obs! Likevel er det slik at lokale forskjeller forekommer, og den enkelte kommune setter sine antallsbegrensninger. Blant annet gjelder dette Nittedal kommune som per dags dato har satt et maks antall til 50 stk i alle kommunens kirker UTEN allsang. Dersom man ønsker allsang, vil antallet begrenses ytterligere da dette innebærer 2 meters avstand mellom besøkende.
Per dags dato er det kun tillatt med 30 deltakere i Nittedal Kommunes kirker.


REGISTRERING
Myndighetene stiller krav om lister med navn og telefonnummer til alle deltakere i seremonier iht. eventuell smitteoppsporing. Du kan i noen tilfeller registrere deg digitalt med en QR-kode som settes ved inngangsdøren til seremonirommet, og som er trykket bakerst på programmet. Dersom du ikke har dette tilgjengelig eller dette ikke tilbys, vil lister bli lagt frem i seremonirommet hvor du kan skrive deg på manuelt. Begge listene vil være tilgjengelig for helsemyndighetene ved forespørsel, før de etter 10 dager makuleres.
  • OBS!! Det er nå påbudt med munnbind i offentlige lokaler (også i forbindelse med begravelse) i flere kommuner i landet. Dette gjelder også Nittedal Kommune.
  • God håndhygiene! Det vil være antibac tilgjengelig ved inngangsdørene.
  • Dørene vil som normalt åpnes for besøkende 30 minutter før seremonistart. Vi oppfordrer likevel alle til å møte opp i god tid slik at vi får registrert alle deltakere.
  • Vi må også i disse tider be innstendig om at alle følger de lover og regler våre myndigheter bestemmer og at håndhilsning og klemming frarådes. Vi kan vise respekt på andre måter, blant annet med et godt blikk og gjøre en markering med hånden over hjertet.
  • Overhold 1 meters avstand - samme husholdning kan naturligvis sitte tettere
  • Registrer deg med en gang, slik blir det ikke glemt
  • Du kan ikke delta i seremonien dersom du er syk eller har symptomer.


VIS OMSORG, TA HENSYN - BRUK MINNESIDENE
Som vi alle forstår er det spesielle tider og at vi alle gjør det vi kan for å forhindre at smitten sprer seg. Vi bør derfor ta ekstra hensyn og vise omsorg på alternative og andre måter. Vis din deltakelse og omsorg ved å tenne et lys eller dele noen minneord, bilder eller annet på avdødes minneside. Minnesidene er en god plattform og måte å vise omsorg på. Her kan du også bestille en blomsterhilsen både til seremonien, men også til hjemmet. Samt gi minnegaver direkte fra siden. Vi vet av erfaring at god bruk av minnesiden settes stor pris på av de etterlatte.


MINNESAMVÆR
Det gjelder samme restriksjoner for gjennomførelse av minnesamvær som for gravferd. De enkelte lokaler har egne antallsbegrensninger og i tillegg gjelder jo som alltid de nasjonale restriksjonene. Per dags dato er det ikke tillatt med minnesamvær i Nittedal Kommune!
SE HER FOR NITTEDAL KOMMUNES NYE SMITTEVERNFORSKRIFT

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden. Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.

Kundereferanser

Nina og Øyvind Berg
Tusen takk for all verdifull hjelp og støtte ifm. vår mors bisettelse. Takk for at dere kom med gode forslag og bidro til at mor fikk den personlige og minnerike avskjeden hun fortjente. Vi har satt stor pris på deres omtanke, tilstedeværelse og servicenivå. Vi var også særdeles godt fornøyd med stedet (Eckbo) dere anbefalte til minnesamvær.
Renate Johansen
Kjære Tore og dine medhjelpere!Jeg må rette en stor takk til deg først for all god hjelp og støtte da min kjære mann, Tom Rune Olsen gikk bort 20.september 2019.Da jeg ringte deg om dødsfallet,var det en varme og støtte som svarte telefonen som jeg ikke har sett maken til. Det var første gang jeg selv måtte gjøre dette og det var så godt å ha deg i nærheten uansett hva det må være. Du tok i mot meg og min mor med åpne armer og gav oss en god klem. Bisettelsen var 2.oktober 2019 og dere hadde gjort det så fint i kirken og støtten jeg fikk under og etter sermonien var ubeskrivelig. Vil også rette en stor takk til Torill som gav meg så god støtte og varme etter Tore hadde kjørt avgårde med min kjære mann. Tusen hjertelig takk til dere!
Ivar og May-Liss
Kjære Tore! Tusen takk for utrolig flott støtte, hjelp og proff oppfølging med bådetante Ruth og onkel Bjarne sin bortgang. Vi er utrolig takknemlige! Varme hilsener fra Ivar og May-Liss.
Bjørn Hvidsten
Topp service på alle måter. Veldig behjelpelige på alle måter fra a_å. Tusen takk for god service hele veien til Tore og de andre som er med på jobben de utfører på en glimrende måte. Hilsen Bjørn og Rune Hvidsten
Erik Stubbom
Takk for proff hjelp ifm. Steinar Kjuul sin bortgang som jeg plutselig kom opp i og måtte ordne med begravelse m.m. Etter å ha kontaktet Nittedal Begravelsebyrå som var en selvfølge for meg, ordnet de alt fra bortkjøring, annonsering og alt annet som følger med og til slutt bisettelsen på Alfaset hvor byrå møtte med Werner og Tore, kunne IKKE vært gjort bedre. De er de rette personer til slikt, som de forøvrig er over alt. For meg ble dette en lett jobb takket være de. Anbefales på det sterkeste til alle som trenger hjelp til begravelser. HJERTELIG TAKK Nittedal Begravelsebyrå.